eu_footer

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

„Wprowadzenie innowacyjności technologicznej w Przedsiębiorstwie Remontowo – Budowlanym “DARMAR” Dariusz Żułkiewski poprzez zakup nowoczesnych maszyn i oprogramowania.”

Całkowita wartość projektu: 1 542 371,28 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 482 222,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DARMAR” Dariusz Żułkiewski

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 www.rpo.podkarpackie.pl